Perfil de contractant

Expedients de Contractació

Buscar

tipus Expedient Procediment objecte import Estat
67/2017 Contracte d'Obres urbanització rsva dotacional per a centre educatiu
123/2016 PPOS 2016 DIPUTACIO CLAVEGUERAM I CEMENTERI